Krijesnice

Krijesnice su starija, predškolska skupina koja broji 20-tak djece.

Radi se na pripremi djece za školu i život, u godini prije polaska u osnovnu školu. Kroz zanimljive aktivnosti potiče se djetetov razvoj na svim razvojnim područjima. Do polaska u školu dijete bi trebalo ovladati svim osnovnim, kao i mnogim složenim motoričkim vještinama, vješto se služiti olovkom, škarama i priborom za jelo, usvojiti osnovne logičke operacije, glasovnu analizu i sintezu te time biti spremno za čitanje, pisanje i računanje.

Posebna pozornost posvećena je razvoju samostalnosti, stvaranju pozitivne slike o samome sebi i kvalitetnoj komunikaciji s vršnjacima i odraslima u djetetovoj okolini. U školu želimo poslati dijete koje je samostalno u neposrednoj brizi za sebe, koje preuzima manje odgovornosti, sposobno je za suradnju te može kontrolirati svoje ponašanje. Kao takvo bit će spremno za nove razvojne zadaće koje ga očekuju u razdoblju školskog djetinjstva.

 

krijesnice 01
krijesnice 02
krijesnice 03
krijesnice 04
krijesnice 05
krijesnice 06
krijesnice 07
krijesnice 08
krijesnice 09
krijesnice 10
krijesnice 11
krijesnice 12