Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta

Mali prijatelji za veliku sreću

 

Kratki opis projekta: Projektom se produljuje redovno radno vrijeme vrtića za četiri sata, kako bi se doprinijelo usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Projekt doprinosi svim pokazateljima projekta putem angažmana četiri odgojitelja, tri stručna suradnika, razvoj jednog posebnog programa te osposobljavanjem dva stručnjaka te uključivanjem minimalno 25 djece u uslugu produljenog radnog vremena vrtića.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.669.116,25 HRK 

Iznos bespovratnih sredstava: 1.669.116,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 85 %

Iznos koji sufinancira RH: 15 %

 

Razdoblje provedbe projekta: od 23.12.2021. do 23.08.2023.

Kontakt osobe za više informacija:  Iva Zadro,  01/3325 572

Odluka o produljenom radnom vremenu

 

 Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr,  Europski socijalni fond

Sadržaj teksta na Internet stranici isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Mali prijatelji.

 

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.