Potrebna dokumentacija:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Potvrda o mjestu prebivališta
  3. Kopija osobne iskaznice
  4. Dodatna medicinska dokumentacija (ukoliko postoji)

 

OBRAZAC ZA UPIS DJETETA

OBRAZAC INICIJALNOG INTERVJUA

www.strukturnifondovi.hr                   Europski socijalni fond

 

Sadržaj teksta na Internet stranici isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Mali prijatelji.