Potrebna dokumentacija:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Potvrda o mjestu prebivališta
  3. Kopija osobne iskaznice
  4. Dodatna medicinska dokumentacija (ukoliko postoji)

 

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA

OBRAZAC INICIJALNOG INTERVJUA